Przyjmowanie i załatwianie podań, skarg i wniosków

Prosimy o kontakt na:

Telefon: (015) 8684 – 713, 797 994 713

Fax: (015) 8684 – 713

E-mail: pinbwopatowie@op.pl

Skrzynka e-PUAP: PINBOpatow/skrytka

                                  PINBOpatow/Skrytka_ESP