Informacja dotycząca azbestu

INFORMACJA DOTYCZĄCA AZBESTU I. Przypomina się, że właściciel/zarządca każdego obiektu budowlanego, który zawiera elementy z azbestu jest zobowiązany do sporządzania: 1. Ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (§4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego Więcej…