Obowiązki właścicieli/zarządców obiektów budowlanych wynikające z art. 61 – 62 Prawo budowlane w zakresie utrzymania obiektów budowlanych oraz konsekwencje za niewywiązywanie się z tych obowiązków.

Obowiązki właścicieli/zarządców obiektów budowlanych wynikające z art. 61 – 62 Prawo budowlane w zakresie utrzymania obiektów budowlanych oraz konsekwencje za niewywiązywanie się z tych obowiązków. Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować go w sposób zgodny z jego Więcej…

Informacja – bezpieczne użytkowanie obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej

Przypomina się właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z Więcej…