Zarządzenie Nr 8.2023

Zarządzenie Nr 8.2023 Powiatowego lnspektora Nadzoru Budowlanego w Opatowie z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla pracowników Powiatowego lnspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opatowie dniami wolnymi od pracy Na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.22022 r. Więcej…

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W OPATOWIE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opatowie przypomina, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Więcej…