Dokumenty do pobrania

RODO

Sprawozdania finansowe

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych dla decyzjii pozwolenia na budowę wydanych przed 19 września 2020.oraz po 19 września 2020.r wg przepisów sprzed nowelizacji

NOWY DRUK ! Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych dla decyzji pozwolenia na budowę wydanych po 19września 2020r. wg przepisów po nowelizacji

Decyzja pozwolenia na budowę wydana po 19.09.2020r na nowych zasadach

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych dla decyzji pozwolenia na budowę wydanych przed 19 września 2020.oraz po 19września 2020r. wg przepisów sprzed nowelizacji

NOWY DRUK ! Zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych dla decyzji pozwolenia na budowę wydanych po 19 września 2020r. wg przepisów po nowelizacji

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie dla decyzji pozwolenia na budowę wydanych przed 19 września 2020r. oraz po 19 września 2020 r. wg przepisów sprzed nowelizacji

NOWY DRUK ! Wniosek o pozwolenie na użytkowanie dla decyzji pozwolenia na budowę wydanych po 19 września 2020 r. wg przepisów po nowelizacji

Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli okresowej stanu technicznego

Opłata skarbowa